lá cải

Giáo Dục Tàu cá Quảng Ngãi trở lại Hoàng Sa

·

Hay tin này cá chuồn thì lo, cá mập thì mừng.

nhằm lúc 8:18 ngày 29/3/13, bekinh rằng:

Cũng lại là tàu của ngư dân ra đó.

nhằm lúc 11:04 ngày 30/3/13, panpan rằng:

Cá mập kháo nhau: Sắp có thịt cao cấp cải thiện roài bay ạ!
Đang gửi…