lá cải

Tổng hợp các tin tức lá cải từ báo chí Việt Nam. Lấy cảm hứng từ viet-studies

giới thiệu về lacai.org

  • lacai.org được thành lập ngày 14 tháng 1 năm 2011
  • lấy cảm hứng từ trang viet-studies của giáo sư Trần Hữu Dũng
  • tuy nhiên (rất tiếc) không có liên hệ gì với giáo sư và các trang web của ông
  • cũng như hoàn toàn không liên quan gì đến các thể loại tạp chí bắp cải khác ngoài trang Facebook chính thức
  • không có mục đích cổ súy cho báo chí lá cải
  • được xuất bản với bản quyền Creative Commons Attribution-NoDerivs, tức là: có thể chia sẻ, sao chép, miễn là ghi rõ nguồn từ lacai.orggiữ nguyên nội dung
  • là dự án của một cá nhân, không phải của đoàn thể hội nhóm và hoàn toàn không có mục đích chính trị
  • để liên hệ với cá nhân ấy, hãy gửi email về [email protected]