lá cải

Gia Đình Độ quỵ vì bồ... cắn yêu

·

"Một phụ nữ 44 tuổi người New Zealand đã lên cơn đột quỵ và liệt một phần cơ thể sau khi chàng người yêu si tình cắn nhẹ... Đó phải là cú mút cắn rất mạnh." Báo Gia Đình tự cắn vào trym mình.

Đang gửi…