lá cải

Dân Trí Tự nhận là con nuôi phó chủ tịch nước, lừa “chạy” sổ đỏ

·

Vô lí! Bộ là con nuôi phó chủ tịch nước thì "chạy" sổ đỏ dễ hơn sao?

Đang gửi…