Lá Cải

tổng hợp các tin tức lá cải từ báo chí Việt Nam. lấy cảm hứng từ viet-studies.info

Nhân dịp Cá Tháng Tư: Lời tạm biệt của Lacai.org.

cải nào cũng được

  1. Thể Thao Văn Hóa - Cái “ác” đằng sau người chồng đớn hèn

    ·

    Báo Thể Thao Văn Hóa viết bài bàn về anh chồng Trung Quốc nhìn vợ bị cưỡng dâm. Bạn đọc của báo hỏi rằng: "Bên ta còn chưa lo xong, đặt câu hỏi cho xã hội bên đó làm gì?" Đại diện báo Thể Thao Văn Hóa trả lời rằng: "Cưỡng dâm là một phần tất yếu của cuộc sống, bất kể tư bản hay xã hội, bất kể bạn hay thù, bất kể sang hay hèn, bất kể thơm thay thối, ở nơi đâu có cưỡng dâm là ở đó có chúng tôi. Thể Thao Văn Hóa, tờ báo song hành cùng cưỡng dâm! Cưỡng dâm vạn tuế!"

  2. Đất Việt - NASA tổ chức thi phần có thể mềm áp dụng trên vũ trụ

    ·

    Tại hạ cũng có một "phần có thể mềm" gọi là đoản côn, dài tầm tấc rưỡi, đầu không nhọn không sắc, xung quanh phát khí chí dương. Vật này cương nhu tùy lúc, khi nhu thì nhìn yếu ớt vô hại, thật ra là đang ẩn giấu sát khí, tích tụ công lực, để khi cương thì uy lực vô cùng, dũng mãnh vô song, có thể cách sơn đả ngưu, giết người ngoài quan ải... Thật có thể xem là tuyệt thế kì binh vậy.

Những trang khác cũng làm trong cơn bấn loạn

ngược lên tới trển