lá cải.org

 1. Đất Việt - Người Trung Quốc thuê đất:Nguy hiểm nếu trồng lúa biến đổi gene

  ·

  Nếu và chỉ nếu?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của thudinh

   nhằm lúc 06:48:22 26/2/13, thudinh rằng:

   Chúng đã tấn công đến nồi cơm của ta rồi, vậy còn chờ gì nữa?!
   6
  • hình chộp của maomeo

   lại nhằm lúc 21:35:10 26/2/13, maomeo rằng:

   Thật nguy hiểm. Hãy cấm ngay chúng trồng lúa biến đổi gene. Bắt chúng ở luôn đó, cấm cho về tổ quốc nữa.
   5
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…