lá cải.org

 1. Vietnamnet - Bò có thể dự đoán được mưa

  ·

  Nhưng dị nhân nước ta đâu có thua gì bò?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 16:03:29 16/3/13, mitdac rằng:

   Chắc sắp so dự án lập trại bò thay Trung tâm khí voi quốc da
   10
  • hình chộp của thanh

   lại nhằm lúc 18:53:20 16/3/13, thanh rằng:

   Xác đáng, đúng người đúng việc
   9
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…