lá cải.org

 1. Ngôi Sao - Cô phiên dịch hot ở quốc hội Trung Quốc

  ·

  Hót, hót nữa, mồm loa không phút nghỉ! / Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong / Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng / Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít ta lin bất diệt!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Tèo

   nhằm lúc 22:42:48 18/3/13, Tèo rằng:

   giết, giết, giết chứ, hehe
   12
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…