lá cải.org

 1. Đất Việt - Dân nghèo khóc bé bị máy ép mía lột da đầu

  ·

  Uých! Cáo có một lông chim nói gì ta không hiểu gì hết.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của T

   nhằm lúc 12:33:09 28/3/13, T rằng:

   tức là khóc bé thì sẽ bị lột da đầu, khóc to lên thì may ra... thoát
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…