lá cải.org

 1. Người Lao Động - Cụ trùm Playboy từng “lên giường” hơn 1.000 phụ nữ

  ·

  Xóm em cũng có một cụ như thế. Cụ tám mươi hai tuổi, lên giường khoảng hai nghìn phụ nữ rồi. Nhưng con trai của cụ tương lai còn khiếp hơn, chú ấy theo nghề mộc của cha từ năm mười ba tuổi.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 16:24:38 26/3/13, Hai Ly rằng:

   Cụ này mới là chuẩn cụ nè
   14
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…