lá cải.org

 1. Kiến Thức - Nhà chật, thuê osin điếc để "yêu" thoải mái

  ·

  "Thế lỡ nó thấy thì sao?" "À, thuê mù luôn vậy" "Thế lỡ nó đi nó đụng thì sao?" "Thuê bán thân bất toại luôn em nhé..."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của maomeo

   nhằm lúc 17:33:40 26/3/13, maomeo rằng:

   Chưa đọc nhật ký osin bao giờ nên toàn đưa ra tối kiến.
   13
  • hình chộp của chu tu

   lại nhằm lúc 21:26:04 26/3/13, chu tu rằng:

   Lên Facebook thì:
   1. Hội người điếc thấy điều này.
   2. Hội người mù nghe điều này.
   3. Hội người xe lăn không thích điều này.
   26
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…