lá cải.org

  1. VnExpress - Không thích 'yêu' bằng miệng, phải nói gì với anh ấy?

    ·

    Nói gì cũng được nhưng đừng dùng nguyên âm i.

    Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

    • hình chộp của crow

      nhằm lúc 20:38:07 27/3/13, crow rằng:

      Nói là em chưa học nhạc viện (khoa kèn)
      12
    • hình chộp của bungbia

      lại nhằm lúc 15:44:04 28/3/13, bungbia rằng:

      Nói: á, á, ứ, ứ ....
      10
    • hình chộp vu vơ

      xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

      đợi tí…