lá cải.org

 1. Giáo Dục - Tàu cá Quảng Ngãi trở lại Hoàng Sa

  ·

  Hay tin này cá chuồn thì lo, cá mập thì mừng.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của bekinh

   nhằm lúc 08:18:51 29/3/13, bekinh rằng:

   Cũng lại là tàu của ngư dân ra đó.
   10
  • hình chộp của panpan

   lại nhằm lúc 11:04:07 30/3/13, panpan rằng:

   Cá mập kháo nhau: Sắp có thịt cao cấp cải thiện roài bay ạ!
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…